Thứ Ba, 9 tháng 7, 2013

IN TRÊN GIÀY DA

 GIÀY DA in lụa



IN LỤA - TRÊN GIÀY DA
Liên Hệ  NGUYỄN NGỌC TÙNG 0903359330
newaction77@gmail.com