Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

IN NỨT VÀ IN ÉP NHUN

Quy Trình In Sản Phẩm

In Nứt kết hợp với in ép nhun
B1 :  Ta in bản lót dùng keo ép foil (keo ép nhun) in 2 lần và sấy khô .
B2 : Dùng bản in trắng nứt rồi in bản keo ép nhun , số lần in 3 lần ,nứt lớn hay nhỏ là do độ dày của in nứt,lưu ý khi sấy hơi khô bề mặt .
B3 : sản phẩm đem ép nhun .sau khi ép ta được kiểu in nứt và ép nhun như trong hình .
Nguyễn Ngọc Tùng