Thứ Ba, 9 tháng 7, 2013

IN LỤA HỆ CMYK IN LỤA 

In lụa hệ CMYK ,còn được gọi là in hệ bốn màu , tram nhuyễn ,mình đã thực hiện được trên vải và giầy vải bố . Làm ra sản phẩm giầy rất đẹp mời các bạn xem .


IN LỤA HỆ CMYK

Và đậy là sản phẩm đã hoàn thiện

NGUYỄN NGỌC TÙNG 
Liên hệ : 0903359330
www.newaction77.wordpress.com