Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

IN LUA TREN AO THUN

IN LỤA TRÊN ÁO 
Kiểm tra chất  lượng sản phẩm sau khi in