Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

IN NỔI TRÊN VẢI

IN NỔI TRÊN VẢI THUN 4 CHIỀU
Nguyễn Ngọc Tùng