Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

IN NỨT VÀ IN ÉP NHUN

Quy Trình In Sản Phẩm

In Nứt kết hợp với in ép nhun
B1 :  Ta in bản lót dùng keo ép foil (keo ép nhun) in 2 lần và sấy khô .
B2 : Dùng bản in trắng nứt rồi in bản keo ép nhun , số lần in 3 lần ,nứt lớn hay nhỏ là do độ dày của in nứt,lưu ý khi sấy hơi khô bề mặt .
B3 : sản phẩm đem ép nhun .sau khi ép ta được kiểu in nứt và ép nhun như trong hình .
Nguyễn Ngọc Tùng